12 câu nói đáng suy ngẫm về trẻ em

Nụ cười trẻ nhỏ có khả năng kì diệu, chúng có khả năng làm tan biến mọi mệt mỏi và làm lành mọi vết thương của những người lớn. Vì thế hãy yêu thương những đứa trẻ xung quanh bạn bằng tất cả tình cảm từ trái tim, rồi bạn sẽ nhận ra bạn nhận lại được rất nhiều điều.

Hôm nay, chúng tôi xin chia sẽ đến các bạn 12 câu nói đáng suy ngẫm về trẻ em. Qua bài viết này chắc chắn các bạn sẽ yêu quý những đứa trẻ xung quanh mình hơn.

1. Children are great imitators. So give them something great to imitate.

” Trẻ em là một người bắt chước rất giỏi. Vì thế, nó cho họ thấy những điều tuyệt vời để noi gương theo “

 những câu nói đáng suy ngẫm

2. You have to love your children unselfishly. That is hard. But it is the only way.

” Bạn phải yêu thương con cái của bạn một cách ích kỷ. Điều đó khó. Nhưng đó là cách duy nhất “

 những câu nói đáng suy ngẫm

3. While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about.

” Trong khi chúng ta đang cố gắng dạy trẻ em mọi thứ về cuộc sống thì thật ra chúng lại đang dạy chúng ta biết ý nghĩa về toàn bộ cuộc sống “

 những câu nói đáng suy ngẫm

4. Nothing you do for children is ever wasted

” Không có gì mà bạn làm cho trẻ em là lãng phí “

 những câu nói đáng suy ngẫm

5. The soul is healed by being with children.

” Trẻ em sẽ làm lành mọi vết thương của tâm hồn “

 những câu nói đáng suy ngẫm

6. It’s never too late to have a happy childhood.

” Không bao giờ là quá muộn để có một tuổi thơ đẹp đẽ “

 những câu nói đáng suy ngẫm

7. The only love that I really believe in is a mother’s love for her children.

” Tình yêu duy nhất mà tôi thực sự tin tưởng là tình yêu mẹ dành cho con “

 những câu nói đáng suy ngẫm

8. Children are likely to live up to what you believe of them.

” Trẻ em có khả năng tự phát triển tùy thuộc vào cách mà bạn tin tưởng vào chúng “

 những câu nói đáng suy ngẫm

9. Only where children gather is there any real chance of fun.

” Chỉ có nơi trẻ em tụ tập mới có cơ hội vui chơi thực sự “

 những câu nói đáng suy ngẫm

10. Children are the living messages we send to a time we will not see.

” Trẻ em là những thông điệp sống mà chúng ta gửi gắm vào tương lai “

 những câu nói đáng suy ngẫm

11. The potential possibilities of any child are the most intriguing and stimulating in all creation.

” Những khả năng tiềm ẩn của bất kỳ đứa trẻ nào là sự sáng tạo hấp dẫn và kích thích nhất “

 những câu nói đáng suy ngẫm

12. There is enough in the world for everyone’s need, but not for everyone’s greed.

” Trẻ em có tất cả những gì mà mọi người cần nhưng không có chỗ cho sự tham lam “

 những câu nói đáng suy ngẫm